Statystyki

  • Odwiedziło nas: 1693496
  • Do końca roku: 220 dni
  • Do wakacji: 27 dni

Zagadnienia

MAJ

Tematyka zajęć:

1. Polska – moja ojczyzna – wprowadzenie litery h,

2. Co w trawie piszczy?

3. Moja mama i mój tata

4. Puk, puk, to ja, sztuka

Uczymy się tego co najważniejsze:

Fizyczny obszar rozwoju dziecka:

• aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych, dbanie o dokładność wykonywania ćwiczeń,

• rozwijanie sprawności fizycznej,

• rozwijanie swobody ruchów podczas zabawy z piosenką,

• wyzwalanie chęci udziału we wspólnych zabawach,

• rozwijanie sprawności manualnej,

• dbanie o porządek na stanowisku pracy,

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka:

• rozwijanie kreatywności, rozbudzanie wrażliwości estetycznej,

• rozwijanie umiejętności współpracy,

• wyzwalanie radości, chęci udziału we wspólnych zabawach,

Społeczny obszar rozwoju dziecka:

• wyzwalanie chęci udziału we wspólnych zabawach, integracja grupy,

• rozwijanie umiejętności pracy w grupie,

Poznawczy obszar rozwoju dziecka:

• zapoznanie z literą h – małą i wielką, drukowaną i pisaną, budzenie zainteresowania literami,

• rozpoznawanie poznanych litery w wyrazach, tworzenie z liter wyrazów i ich odczytywanie,

• wypowiadanie się zdaniami na określony temat,

• rozwijanie myślenia logicznego,

• utrwalanie dodawania i odejmowania,

• rozwijanie wiedzy przyrodniczej oraz zainteresowań badawczych,

• poznawanie właściwości magnesu, rozwijanie umiejętności mierzenia objętości płynów,

• wzbogacanie wiadomości na temat miejscowości i regionu, w których mieszkają dzieci, rozwijanie zainteresowań dzieci Europą,

• zapoznanie z wyglądem polskich symboli narodowych,

• zapoznanie z postacią kompozytora, wie, kim był Fryderyk Chopin,

• poznanie zawodów związanych z produkcją telewizyjną i filmową,

• zapoznanie ze sposobami przystosowywania się zwierząt do życia w danym otoczeniu,

• wyjaśnienie znaczenia pszczół dla człowieka i przyrody,

• wdrażanie do posługiwania się pieniędzmi, rozpoznaje banknoty i monety,