Statystyki

  • Odwiedziło nas: 1693506
  • Do końca roku: 220 dni
  • Do wakacji: 27 dni

Zagadnienia

Maj

 

Tematyka kompleksowa:

  1. Puk, puk, to ja, sztuka
  2. W świecie zwierząt
  3. Co w trawie piszczy?
  4. Moja mama i mój tata

 

 

Zadania wychowawcze:

 

- przypomnienie nazw instrumentów,

- rozwijanie wrażliwości muzycznej,

- poznawanie zawodów związanych z produkcją telewizyjną i filmową,

- zapoznanie z monetami i banknotami.

- wdrażanie do posługiwania się pieniędzmi.

- zdobywanie wiedzy o zwierzętach zamieszkujących sawannę,

- rozwijanie wiedzy przyrodniczej,

- wzbogacenie wiedzy o zwierzętach zamieszkujących morza i oceany,

- zapoznanie z problemem zanieczyszczenia mórz i oceanów,

- zapoznane ze zwierzętami zamieszkującymi pola i lasy,

- zapoznanie ze sposobami przystosowywania się zwierząt do życia w danym otoczeniu,

- poznawanie nazw roślin i owadów mieszkających na łące,

- rozwijanie postawy badawczej,

- uświadomienie ważnej roli rodziców w życiu dziecka

- wzmocnienie więzi uczuciowej pomiędzy dziećmi a rodzicami

- kształtowanie pozytywnych relacji w rodzinie

- budzenie zainteresowania literami,

- utrwalenie dodawania i odejmowania,

- rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,

- rozwijanie słuchu fonematycznego,

- rozwijanie umiejętności stosowania liczebników porządkowych,

- rozwijanie myślenia matematycznego,

- rozwijanie umiejętności poprawnego liczenia,

- rozwijanie umiejętności stosowania liczebników porządkowych,

- rozwijanie umiejętności weryfikowania poprawności wykonanego zadania,

- rozwijanie umiejętności rozwiązywania zagadek słuchowych,

- rozwijanie mowy i koncentracji uwagi,

- kształtowanie poczucia rytmu,

- rozwijanie umiejętności kierowania swoim ciałem poprzez muzykę,

- rozwijanie umiejętności uczestnictwa we wspólnej zabawie,

- rozwijanie umiejętności pracy w grupie,

- rozwijanie sprawności fizycznej,

- wszechstronny i harmonijny rozwój organizmu,

- kreślenie i nazywanie kierunków w przestrzeni,

- poszerzanie doświadczeń plastycznych,

- rozwijanie kreatywności

- rozwijanie sprawności manualnej,

- dbanie o estetykę pracy,

- rozwijanie umiejętności działania w skupieniu,

- wdrażanie do przestrzegania ustalonych reguł.