Statystyki

 • Odwiedziło nas: 1662732
 • Do końca roku: 251 dni
 • Do wakacji: 58 dni

Zagadnienia

KWIECIEŃ 

 

 

Tematyka zajęć: 

 1. Wiosna na wsi - wprowadzenie litery f, 
 1. W dziecięcym laboratorium, 
 1. Dbamy o przyrodę - wprowadzenie litery ż, 
 1. Polska – moja ojczyzna – wprowadzenie litery h, 

 

Uczymy się tego co najważniejsze: 

 

Fizyczny obszar rozwoju dziecka: 

 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych, 
 • rozwijanie sprawności fizycznej, 
 • wszechstronne i harmonijne rozwijanie organizmu, 
 • rozwijanie swobody ruchów podczas zabawy z piosenką, 
 • wyzwalanie chęci udziału we wspólnych zabawach, 
 • rozwijanie sprawności manualnej, 
 • rozwijanie swobody ruchów i poczucia rytmu podczas tańca z rekwizytem, 

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka: 

 • rozwijanie kreatywności, 
 • rozwijanie umiejętności współpracy, 
 • rozwijanie opiekuńczego stosunku względem planety, 
 • zachęcanie do dbania o planetę Ziemię, 
 • stymulowanie do poznawania i odkrywania świata, 
 • wyzwalanie radości, chęci udziału we wspólnych zabawach, 

Społeczny obszar rozwoju dziecka: 

 • wyzwalanie chęci udziału we wspólnych zabawach, 
 • rozwijanie umiejętności pracy w grupie, 

Poznawczy obszar rozwoju dziecka: 

 • zapoznanie z literą f, h, ż – małą i wielką, drukowaną i pisaną, 
 • rozpoznawanie poznanych litery w wyrazach, tworzenie z liter wyrazów i ich odczytywanie, 
 • rozwijanie słuchu fonematycznego, 
 • wypowiadanie się zdaniami na określony temat, 
 • rozwijanie myślenia logicznego,  
 • rozwijanie wiedzy przyrodniczej, 
 • rozwijanie umiejętności stawiania hipotez, 
 • zapoznanie z różnymi rodzajami wag, rozwijanie umiejętności szacowania wagi, 
 • poznawanie właściwości magnesu, rozwijanie umiejętności mierzenia objętości płynów, 
 • przypomnienie zasad segregowania śmieci, 
 • wzbogacanie wiadomości na temat miejscowości i regionu, w których mieszkają dzieci, rozwijanie zainteresowań dzieci Europą,