Statystyki

 • Odwiedziło nas: 1696810
 • Do końca roku: 218 dni
 • Do wakacji: 25 dni

Zagadnienia

Maj
 
 
Tematyka  kompleksowa:
 
1. Puk, puk, to ja, sztuka
2. W świecie zwierząt
3. Co w trawie piszczy?
4. Moja mama i mój tata

 

Zadania wychowawcze:

 • Zapoznanie z postacią Fryderyka Chopina.
 • Rozwijanie wrażliwości muzycznej.
 • Zapoznanie z monetami i banknotami.
 • Wdrażanie do posługiwania się pieniędzmi.
 • Poznawanie zawodów związanych z produkcją telewizyjną i filmową.
 • Zdobywanie wiedzy o zwierzętach zamieszkujących sawannę.
 • Rozwijanie wiedzy przyrodniczej.
 • Wzbogacanie wiedzy o wodach na Ziemi.
 • Wzbogacanie wiedzy o zwierzętach zamieszkujących morza i oceany, pola i lasy.
 • Zdobywanie wiedzy o różnych gatunkach ryb.
 • Zapoznanie ze sposobami przystosowywania się zwierząt do życia w danym otoczeniu.
 • Wyjaśnianie znaczenia pszczół dla człowieka i przyrody.
 • Poznawanie nazw wybranych roślin zielnych.
 • Uświadamianie ważnej roli rodziców w życiu dziecka.
 • Wyjaśnienie roli matki i ojca w rodzinie.
 • Wdrażanie do uważnego słuchania tekstu literackiego.
 • Rozwijanie kompetencji matematycznych, w tym umiejętności klasyfikowania i przeliczania.
 • Rozwijanie umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych.
 • Rozwijanie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi.
 • Rozwijanie umiejętności tworzenia kodu.
 • Utrwalanie zasad układania rytmu.
 • Utrwalenie umiejętności dodawania i odejmowania.
 • Rozwijanie umiejętności uczestnictwa we wspólnej zabawie.
 • Rozwijanie umiejętności pracy w grupie.
 • Reagowanie na ustalone hasła i sygnały muzyczne.
 • Wykonywanie prac plastycznych przy użyciu różnego materiału plastycznego.
 • Kształtowanie wyobraźni i inwencji twórczej, rozwijanie sprawności manualnej.
 • Rozwijanie umiejętności wykonywania pracy według instrukcji.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej poprzez ćwiczenia ruchowe.
 • Propagowanie aktywnego i twórczego spędzania czasu na świeżym powietrzu.