Statystyki

  • Odwiedziło nas: 1693560
  • Do końca roku: 220 dni
  • Do wakacji: 27 dni

Zagadnienia

MAJ

Tematyka kompleksowa:

  1. Muzyka jest wszędzie.
  2. W świecie zwierząt egzotycznych.
  3. Co w trawie piszczy?
  4. Święto naszych rodziców.

Zadania wychowawcze:

-rozwijanie mowy i koncentracji uwagi,

- rozwijanie zdolności skupienia uwagi podczas działania,

- rozwijanie logicznego myślenia,

- integracja grupy,

- zapoznanie z wybranymi instrumentami muzycznymi,

- poznawanie zwierząt zamieszkujących dżunglę,

- określanie znaczenia barwy ochronnej w życiu zwierząt,

- poznawanie nazw kwiatów i zwierząt żyjących na łące,

- wyrabianie wyobraźni muzycznej i koordynacji słuchowo-ruchowej,

- kształcenie percepcji słuchowo-ruchowej,

- reagowanie na ustalone sygnały,

- rozwijanie umiejętności poruszania się w rytmie muzyki

- rozwijanie umiejętności przeliczania,

- tworzenie zbiorów,

- rozwijanie sprawności manualnej,

- rozwijanie umiejętności plastycznych,

- dbanie o porządek na stanowisku pracy,

- rozwijanie umiejętności organizowania miejsca pracy,

- rozwijanie sprawności fizycznej,

- kształtowanie odruchu przyjmowania prawidłowej postawy.