Statystyki

  • Odwiedziło nas: 1662565
  • Do końca roku: 251 dni
  • Do wakacji: 58 dni

Rodzinny konkurs literacki - CZAS START!

Regulamin konkursu:

Regulamin rodzinnego konkursu literackiego
pt.: "Moja ulubiona książka"

I. Organizator konkursu:

Organizatorem konkursu jest Miejskie Przedszkole nr 4 im. Misia Uszatka w Rudzie Śląskiej.


II. Cele konkursu:

- rozwijanie zdolności i kompetencji językowych,
- budzenie u dzieci zainteresowania rymowaniem,
- rozbudzania wyobraźni i kreatywności,
- stworzenie dzieciom i rodzicom możliwości prezentacji ich autorskich pomysłów,
- integracja i zacieśnianie więzi rodzinnych,
- sposób na alternatywne spędzanie czasu wolnego w rodzinnym gronie.


III. Warunki uczestnictwa w konkursie:

1. Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 4 im. Misia Uszatka w Rudzie Śląskiej wraz z całą rodziną.
2. Udział w konkursie polega na stworzeniu i napisaniu wiersza/rymowanki na temat ulubionej książki.
3. Do konkursu należy przygotować tylko 1 wiersz/rymowankę, której ilość wersów zależy od inwencji twórczej dziecka i Jego rodziny.
4. Wiersz/rymowanka musi być utworem przygotowanym specjalnie na potrzeby tego konkursu.
5. Przekazanie wiersza na konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na opublikowanie utworu wraz z danymi osobowymi autorów.
6. Utwory literackie w formie pisemnej (ręcznie lub na komputerze), podpisane imieniem i nazwiskiem dziecka z dopiskiem "z rodziną" oraz nazwa grupy do której dziecko uczęszcza, należy złożyć do dnia 8 kwietnia 2024 r. u pani Agaty Bober z gr. "Krasnale" lub pani Moniki Czoik - Nowickiej z gr. "Motylki".


IV. Wyniki konkursu i nagrody:

1. Komisja powołana przez organizatora konkursu spośród przekazanych prac, wyłoni laureatów I, II i III miejsca. Możliwe jest także przyznanie wyróżnień w przypadku, gdy więcej niż 3 prace będą spełniały kryteria poddane ocenie.
2. Kryteria oceny prac:
- pomysłowość,
- związanie z tematem konkursu,
- widoczny wkład dziecka w stworzony utwór literacki.
3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 12.04.2024 r.
4. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w tym wyjątkowym konkursie.
Organizatorki konkursu: mgr Agata Bober, mgr Monika Czoik-Nowicka